fbpx

Integritetspolicy

GDPR - General Data protection Regulation

Allmänt
Träningsbolaget på Klarabergsviadukten AB (Träningspuls) har alltid värnat om våra kunders personliga integritet. I och med införandet av GDPR ( EU:s dataskyddsregler) 2018-05-25 har vi anpassat vår hantering av personuppgifter enligt denna. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi får in uppgifterna, vilka uppgifter vi lagrar, varför vi lagrar dem, hur vi lagrar dem och hur man som kund kan åberopa sin rätt att bli borttagen ur våra register.

Personuppgiftsansvarig
Träningsbolaget på Klarabergsviadukten AB (Träningspuls) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi lagrar.

Hur får vi in uppgifterna?
www.bokadirekt.se
Här kan du boka tid hos Träningspuls terapeuter (massage, kiropraktik, akupunktur) samt Träningspuls livestreamade träningspass. Du lämnar namn, e-post och telefonnummer i samband med bokningen. Uppgifterna kan komma att användas av Bokadirekt enligt deras policy som finns beskriven på bokningssidan. Samma uppgifter är då tillgängliga även för Träningspuls.

www.bokadintid.se
Här bokar du din plats på Träningspuls gruppträningspass. Du lämnar namn, e-post och telefonnummer i samband med bokningen. Uppgifterna kan komma att användas av Bokadintid enligt deras policy som finns beskriven på bokningssidan. Samma uppgifter är då tillgängliga även för Träningspuls.

www.bokadoktorn.com
Här bokar du naprapatbehandling. Du lämnar namn, personnr, e-post och telefonnummer i samband med bokningen. Uppgifterna kan komma att användas av Bokadirekt enligt deras policy som finns beskriven på bokningssidan.

Besök på Träningspuls (för träning eller behandling)
Kommer du som ny kund direkt till oss på Träningspuls för behandling eller träning ber vi också om kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer och e-post. I vissa fall antecknas uppgifter om de besvär som föranleder besök hos någon terapeut. För naprapatbehandlingar ber vi även om personnummer.

Vilka uppgifter lagras?

Träningsmedlem
Som träningsmedlem på Träningspuls lämnas namn, telefonnummer och e-post.

Träningspass
Träningspass bokas via Bokadintid samt Boka Direkt, se deras integritetspolicy för mer information på respektive hemsida (bokadirekt,se samt bokadintid.se) och då lämnas namn, telefonnummer och e-post.

Massagebehandling
Bokas via Boka Direkt, se deras integritetspolicy för mer information på bokadirekt.se.
För massagebehandlingar lämnas med namn, telefonnummer och e-post.

Naprapatbehandling
Bokas via Boka Doktorn, se deras integritetspolicy för mer information på bokadoktorn.com.
För naprapatbehandlingar lämnas namn, personnummer, telefonnummer och e-post.

Kiropraktikbehandling
Bokas via Boka Direkt, se deras integritetspolicy för mer information på bokadirekt.se.
För kiropraktikbehandlingar lämnas namn, telefonnummer och e-post.

Varför lagrar vi personuppgifter?
För att kunna
– kommunicera med våra medlemmar
– administrera bokningar
– återkoppla samt ge uppföljning på behandlingar.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?
Träningspuls behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge du är aktiv träningsmedlem. Har ditt medlemskap gått ut raderar vi dina uppgifter senast ett år efter att ditt medlemskap gått ut.

Hur lagrar vi uppgifterna?
Som träningsmedlem lagras dina uppgifter i vårt kundregister. När du bokar träningspass via Boka Direkt samt Bokadintid (VIS – Vivall Internet Systems HB) lagras dina uppgifter i deras system. När du bokat naprapatbehandling lagras dina uppgifter i registret hos Boka Doktorn Group AB. När du bokat massage samt kiropraktikbehandling lagras dina uppgifter i registret hos Boka Direkt.

Vem har tillgång till uppgifterna?
Träningspuls delar inte uppgifterna med någon tredje part utom då de finns lagkrav som t.ex för bokföring och journalhantering.

Dina rättigheter
Du har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ta del av alla uppgifter vi lagrat om dig. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla uppgifter vi har om dig. Skicka oss ett mail till info@traningspuls.se så hjälper vi dig.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

hurry up and join this program: